VVS

VVS

Utbilda sig till rörmokare

RörRörmokare är ett yrke som efterfrågas på marknaden. En rörmokare täby arbetar brett med vatten- och avloppsledningar. Det innebär att det är ett yrke där ingen dag är den andra lik och ens arbetsplats varierar från dag till dag. En arbetsdag kan innehålla allt från nyinstallationer till renoveringar och felsökningar.

Det är oerhört viktigt att vatten- och avloppsledningar i en byggnad är korrekt installerade och i gott skick. En vattenläcka kan leda till förödande konsekvenser, speciellt om den sker på ett ställe som är svårupptäckt och det tar tid innan läckan upptäcks. Skulle något sådant ske och ledningarna inte är dragna av en certifierad rörmokare är risken stor att försäkringsbolaget inte täcker renoveringskostnaderna. Det är därför viktigt att man alltid anlitar en certifierad rörmokare/rörläggare i danderyd. På så vis kan man även räkna med att den besitter rätt kunskaper.

Utbildning för att bli rörmokare

Rörmokare kallas även VVS-montör eller rörläggare. VVS är förkortning av värme, ventilation och sanitet. För att bli en certifierad rörmokare finns det olika vägar att gå. En färdig rörmokare har genomgått en teoretiskt utbildning, genomfört en lärlingsperiod på omkring 850 timmar och klarat ett yrkesprov. Lärlingsperioden kan låta lång då det är mycket att lära sig, men kom ihåg att en lärling får lön. Lönen ökar när man får sitt certifikat. El- och energiprogrammet på gymnasiet är en bra grund till yrket. Programmet ger goda möjligheter att utvecklas inom flera olika riktningar efter skoltiden.

Är man över tjugo år kan man välja att gå en tvåårig yrkesutbildning. Yrkesutbildningar arrangeras efter marknadsbehovet, vilket innebär att det finns goda möjligheter att få jobb efteråt. En yrkesutbildning blandar teori med praktiskt arbete. På så vis får man testa på jobbet, tjänar ihop lärlingstimmar och lär sig den nödvändiga teorin samtidigt under två år. Ytterligare ett alternativ är att ta jobb som lärling. Vissa firmor väljer att erbjuda lärlingsplatser för att locka till sig nya i branschen. Har man inte läst teori innan kan lärlingsperioden bli längre. Genom att ta ett lärlingsjobb beräknas det ta cirka fem år innan man är färdig och är redo för yrkesprovet.

Yrkesprov

Yrkesprov genomförs på uppdrag av VVS-Branschens Yrkesnämnd, VVSYN, och kan göras på två platser i landet: Katrineholm och Hässleholm. Provet genomförs under två dagar och består av en installation med ofta förekommande moment i yrket. Den sammanlagda tiden uppgår till 12 timmar, där 8 timmar görs första dagen och resterande 4 den andra. Bedömningen av provet görs av en provledare på plats. Vid godkänt resultat får man sitt branschcertifikat efter cirka en vecka. Har man läs- eller skrivsvårigheter kan provledaren ta hänsyn till detta. Se till att informera om eventuella svårigheter i samband med anmälan, så arrangeras provet på ett sätt som känns bra.

Read More